سوالات متداول

- در صورتی که کارشناسان ما ایراد کالا را تایید نکنند، هزینه ارسال کالابه مشتری قابل بازگشت نخواهد بود.

درخواست تعویض سایز تنها در صورتی پذیرفته می‌شودکه کفش یا پوشاک تنها تست شده باشند و در وضعیت اولیه و نو باشند، و روی پوشاکهیچگونه آثار استفاده مانند لکه، رنگ پریدگی یا بوی عطر و بدن وجود نداشته باشد، وبرچسب، مارک، دکمه و سایر ملحقات جدا نشده باشد.

اگر هنوزسفارش ارسال نشده باشد، باید هر چه سریع‏‌تر به واحد پیگیری سفارش دِرِس یاب (شماره تلفن 36651367 - ۰۲۱ ) اطلاع داده شود.

اگر پساز دریافت کالا مشتری از خرید خود منصرف شود، حداکثر تا ۷ روز‏، باید انصراف خود را به واحد خدمات پس از فروش اطلاع دهد.

در اینحالت، برگرداندن کالا پس از تایید کارشناس خدمات پس از فروش، تنها در صورتی امکان‌پذیراست که در شرایط اولیه خود (پلمپ) باشد، از آن استفاده نشده باشد. همچنین اگر کالابه‌ همراه هدیه فروخته شده باشد، بازگرداندن هدیه همراه آن نیز الزامی است. لازمبه ذکر است کالاهایی که به دلیل ماهیت خاص یا استفاده شخصی و با توجه به لزومرعایت مسایل بهداشتی نمی‌توانند بازپس داده شوند، از شمول این بند خارج هستند.

لطفاًتوجه داشته باشید که هرگونه تغییر در شرایط اولیه کالا، امکان استفاده از اینسرویس را از بین خواهد برد.

همچنین در صورت انصراف از خرید، ارسال کالا به عهده مشتری خواهد بود.

اگر مغایرت، بدوناستفاده از کالا قابل مشاهده است، مثل رنگ یا مشخصات درج شده روی آن، باید کالا درشرایط اولیه خود باشد و از آن استفاده نشده باشد. در صورتیکه امکان تشخیص مغایرت تنها با باز کردن بسته بندی ممکن باشد، لازم است کارتن وجعبه اصلی محصولات نگهداری شود و از دور ریختن آن جداً خودداری شود.

استفاده ازاین سرویس تنها در صورتی امکان‌پذیر است که کالا در کارتن یا جعبه اصلی خود بهدیجی‌استایل بازگردانده شود. و اتیکت روی اجناس به هیچ عنوان نباید کنده شود.برچسب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی کارتن یا جعبه اصلی کالا ویا پاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از بین خواهد برد.

- لباس هاینوزادی به دلیل مسایل بهداشتی قابل تعویض نمی باشند.

- لباس هایزیر مانند شورت های مردانه، زنانه یا بچه گانه به دلیل مسایل بهداشتی قابل تعویضنیستند.

- لطفاًقبل از هر اقدامی با کارشناسان پشتیبانی خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

- از ارسالکالا بدون هماهنگی با خدمات پس از فروش دِرِس یابجداً،خودداری کنید.

- برایارسال، باید کالا در جعبه یا کارتن اصلی خود به ‏خوبی بسته‌بندی شود.

- برچسبزدن یا نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی کارتن یا جعبه اصلی کالا و یاپاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از بین خواهد برد. (درصورت لزوم، توضیحات خود را پشت فاکتور خرید یا قطعه کاغذ جداگانه‌ای بنویسید.)

- فاکتورهمراه کالا ارسال شود و پشت آن مشکل را بنویسید. درصورت ارسال با پست پیشتاز، رسیدپستی را نیز به فاکتور منگنه کنید.

- اگر کالاهدیه بوده و فاکتور به درخواست خریدار، همراه سفارش ارسال نشده باشد، از پیشفاکتور ایمیل شده، پرینت بگیرید یا اینکه کد سفارش و مشخصات خرید خود را روی کاغذجداگانه‌ای بنویسید.

- در صورتیکه ساکن سایر شهرها هستید، برای بازگرداندن کالا از پست پیشتاز استفاده کنید. لازمبه ذکر است که هزینه‌های بازگرداندن کالا به غیر از پست پیشتاز به عهده مشتری استو شرکت تعهدی در قبال این هزینه‌ها ندارد. ولی هزینه پست پیشتاز با ارائه فاکتور وقبض شرکت پست بر اساس تعرفه‌های شرکت پست و طبق قوانین و دستورالعمل‌های شرکت، پساز تایید خدمات پس از فروش به حساب مشتری واریز می‌شود.

از آنجا که واریزهزینه ارسال، منوط به دریافت رسید پستی است، برای اطمینان رسید را به فاکتور منگنهو همراه بسته ارسال کنید.

- اگر ساکنتهران هستید، برای هماهنگی ارسال پیک برای تحویل گرفتن کالا، با دِرِس یابتماس بگیرید.

- از نوشتنآدرس روی جعبه اصلی کالا، جداً خودداری کنید و در صورت لزوم ، جعبه اصلی محصول رادرون کارتن دیگری گذاشته، آن را ارسال کنید.

اگرایراد، آسیب دیدگی و یا وجود مغایرت فنی به تایید کارشناسان خدمات پس از فروش دِرِس یاببرسد، هزینه‌های ارسال به عهده دِرِس یاب است.

برایواریز هزینه پست به حساب مشتری، قبض پستی با مهر شرکت پست باید همراه کالا به شرکتدِرِس یاب ارسال شود.

در صورتانصراف از خرید، یا تایید نشدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسان دِرِس یاب ، هزینه ارسال و دریافت مجدد کالا، به عهده مشتری خواهد بود.

کارشناسانخدمات پس از فروش دِرِس یاب ایرادهای اعلام شدهتوسط مشتری را بررسی و کنترل می‌‏کنند. اگر ایراد، مغایرت یا آسیب‌دیدگی توسطکارشناسان دِرِس یاب تایید شود،کالاتعویض خواهد شد و یا مشتری می‌تواند کالای خود را با کالای دیگری جایگزین کند.

لازم به ذکر است کهتعویض کالا منوط و مشروط به موجود بودن کالا در انبار شرکت است. اگر در زمانرسیدگی و طی مراحل تست کارشناسی و اقدامات لازم برای تعویض کالا، موجودی آن بهاتمام برسد؛ دیجی‌استایل بنا به انتخاب مشتری کالای دیگری را ارسال می‌کند و یاوجه کالای مرجوعی را به حساب مشتری واریز می‌کند. بدیهی است که در صورت انتخابکالای دیگر، تفاوت قیمت کالای جدید با کالای مرجوعی (مبلغ درج شده در فاکتور)محاسبه و قبل از ارسال تسویه می‌شود. برای کالای گران‌تر، مشتری تفاوت را پرداختمی‌کند و برای کالای ارزان‌تر، دِرِس یاب تفاوت را به حسابمشتری واریز می‌کند.

اتمامموجودی کالا و یا تغییرات قیمت کالا در مراحل تعویض و مرجوعی، به هیچ عنوان حقی رابرای مشتری ایجاد نمی‌کند و دِرِس یاب در قبال تهیه همانکالا و یا تغییرات قیمت کالا هیچ‌گونه تعهدی نداشته و فقط تعهد بازپرداخت وجه کالا-درج شده در فاکتور- به مشتری را می‌پذیرد.

پس ازدریافت و پذیرش کالا توسط دِرِس یاب ، بسته به نوع محصولو مشکل اعلام شده توسط مشتری، تست و اعلام نظر نهایی کارشناسان خدمات پس از فروش،تا حداکثر یک هفته زمان خواهد برد.

ازهنگامی که وضعیشت کالا در واحد خدمات پس از فروش، مشخص شود، اگر نیاز به استردادوجه باشد، حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری مبلغ به حساب مشتری واریز خواهدشد.

ملاک عملو اقدام شرکت، نظر کارشناسان پشتیبانی و خدمات پس از فروش دِرِس یاب است.